Tyvek® Bitki Pasaportu
 • Tyvek Bitki Etiketleri
 • Yırtılmaya karşı dayanıklı ve dirençlidir.
 • En kötü atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
 • Tyvek® bitki pasaportu etiketlerin üzerine bilgi yazmak için özel bir kalem gerekmez. Herhangi bir kalem ile üzerine bilgi yazabilirsiniz.
 • Tyvek® bitki pasaportu etiketlerin üzerine nokta vuruşlu printer ve barkod makinası ile de bilgilerinizi yazabilirsiniz.
 • Her türlü hava şartlarında üzerinde yazılar çıkmaz.
 • Tyvek etiketlerin üzerine firma bilgileriniz, logo vb. istediğiniz üzerine matbaa tekniği ile basılabilir.
 • İsteğe göre sürekli form halinde de sipariş verebilirsiniz.


  Amaç

 • Zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki , bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten , ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanlara kayıt altına almak , bu materyallerin hareketlerini izlemek , herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır.

  Yeni Mevzuat

 • 11.06.2010 Tarih ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı , Gıda ve Yem kanunu;

  ------ Kanunun 17. Maddesi ;
 • 12.02.2011 Tarih ve 27813 Sayılı RG. Bitki Pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması hakkında yönetmelik .
 • Bitki Pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması hakkında yönetmelik talimatı.
 • Yazılım programı -- www.bitkipasaportu.kkgm.gov.tr/PPS

  Kapsam

 • Ek-1 de belirtilmiş olan bitki ve bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunları üreten , ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanların kayıt altına alınması , denetlenmesi ve bitki pasaportu düzenlemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Hangi tür bitkilerin Bitki Pasaportuna ihtiyacı vardır ?

 • Meyve Fidanları
 • Süs Bitkileri
 • Orman Bitkileri
 • Tohumluk Patates
 • Turunçgiller
 • Asma Fidanları
 • Çiçek Soğanları

  Kimler Operatör olarak kayıt edilecek ?

 • Kayıt ve Pasaporta tabi bitki , bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten , ithal eden , depolayan ve ticaretini yapanlar ile bilimsel amaçlı ithalat ve dolaşımını gerçekleştirenler Operatör olarak kayıt edilecektir.

  Bitki Pasaportu

 • Bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren , çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş , Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti ifade eder.

   Devamı için lütfen tıklayınız..

 


 

 
 


Reha Elektronik Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

Dupont Tyvek Yırtılmaz Kağıt - Kumaş -TYVEK ürünler Türkiye Distribütörüdür

Gayrettepe mahallesi Bahar sokak , Karanfil Apt. No:2 d:4 K:1 Balmumcu-Beşiktaş-İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Telefon: 0090 212 274 35 30 - Gsm: 0090 549 735 9337
E-Posta : info@reha.com.tr